Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

EXHIBITIONS 1990 | 2000

in retrospect
Museum of Modern Art Kajaani Finland

Kajani Museum of Modern Art  - 'in retrospect' a retrospective exhibition of the sculpture by Lucien den Arend in Finlandthe large room upstairs

back to exhibitions 1990-2000


Kajaanin taidemuseo

foreword

"My very first experience in the art of Lucien den Arend was an article on earth art I read in the early 1990 's. The work presented in the article impressed me both because it honored the nature and because it was structurally pure.

Later, as I had become acquainted with Lucien and especially after seeing his work in Holland, I began to see relations with Dutch neoplasticism or Russian constructivism as well as with Finnish architecture and design, in both of which Alvar Aalto and the tradition of functionalism are still strongly present today.

The essence of art, whether from the world of Plato's ideas or from the universal beauty of Mondriaan, is based on pure form, color and harmony. As an artist, Lucien den Arend has found the road leading to more ascetic harmony by following many different paths. Kajaani Art Museum is very proud to present these crossing themes and paths in Lucien's retrospective exhibition in summer 1995."

Kajaani Art Museum June 20 1995

Heikki Aranne, director

esipuhe

"Ensi kosketukseni Lucien den Arendin taiteeseen sain ympäristötaidetta käsitelleestä artikkelista 1990-luvun alkupuolella. Kirjoituksessa esitellyt työt vaikuttivat sekä luontoa kunnioittavalla käsittelytavallaan että rakenteellisella puhtaudellaan.

Myöhemmin, tutustuttuani Lucieniin ja nähtyäni hänen teoksiaan eri puolilla Hollantia, aloin nähdä yhtymäkohtia  paitsi hollantilaiseen neoplastisismiin tai venäläiseen konstruktivismiin myös suomalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Alvar Aalto ja funktionalismin perinne elävät yhä  vahvasti suomalaisuudessa.

Taiteen ydin, olipa se Platonin ideoiden maailmasta tai Mondrianin universaalista kauneudesta, perustuu puhtaaseen muotoon, väriin ja harmoniaan. Lucien den Arendin tie taiteilijana on kulkenut kohti yhä pelkistetympää harmoniaa useita polkuja. Kajaanin taidemuseo on erittäin ylpeä saadessaan esitellä nämä toisiaan risteävät teemat ja polut Lucienin retrospektiivisessa näyttelyssä kesällä 1995.

Kajaanin taidemuseossa 20.6.1995"

Heikki Aranne, johtaja

70.063 Kajaanin
Lucien den Arend in retrospect 1965-1995 : veistoksia = sculptures / [teksti = text: Lucien den Arend] ; [käännös = translation: Marjo Heikkinen] ; [valokuvat = photos: Jan den Arend ... et al.]
Kajaanin taidemuseo 18.6.-20.8.1995
[Kajaani] : [Kajaanin kaupunki], 1995. - 48, [3] s.; kuv.; fin, eng.
ISBN 951-800-210-X (nid.)


search this site

3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/present denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color