Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

encounters

Truus Schröder-Schräder

Truus Schröder-Schräder demonstrating the sliding partitions at the Rietveld Schröder House in Utrecht The Netherlands

Truus Schröder-Schräder demonstrating the sliding partitions (photo©Lucien den Arend)

1982 Together with Janjelle Stroosma I visited Truus Schröder- Schräder in the house that she and Gerrit Rietveld built in Utrecht, Holland. Jan, who died just a week before making this page, had told me that he would be very interested in joining me on my visit with Truus Schröder- Schräder. He had done much research on the period of the ''Stijl'' and had things to ask her which had not been quite clear since the period.

At a later stage the notes, which Stroosma took, will be presented on these pages.

"If anybody emails me and asks me to translate the text into English, I will do that here - lucien at denarend dot com." was my post on Youtube.
So, in less than twelve hours an architecture student from Brazil, Aline Peiter, mailed me with this request, so I sat down and typed what the youth program reporter from Holland tells about the Rietveld House. As I say: it is news for youth, so somewhat popular. First the Dutch text - then in English.

"Kijk en is dit wel even heel andere koek; een hypermoderne villa, maar wèl gebouwd in 1924 door een architect genaamd Gerrit Rietveld, die een bloedhekel had aan nutteloze frutsels; nou dat kun je wel zien aan het gebouw ook – het is eigenlijk een uitgekleed huis, alleen datgene zit eraan en op dat nuttig is voor de bewoners, alleen maar functioneel.

Het begint al gelijk bij de voorgevel, het luikje voor de leveranciers. "Eerst bellen, bij geen gehoor, spreekbuis". Ik heb geen gehoor gekregen, communicatie anno 1924: hallo, ja, hier de melkboer: nog iets nodig – het is gewoon een buisje naar boven. En als de melkboer dan hier in dit speciaal daartoe bestemde luikje zijn twee liter melk en zijn onsje Leidse aan een stukje, plat, hier neerlegt, dan valt de deur vol automatisch – moderne techniek – in het slot.

Kijk, het is net als of je in een moderne flat terecht komt. Felle kleuren, fel licht, alles strak, en vierkant, en moet je bedenken dat het 1924 is, in de tijd dat alles nog krullen had en kwastjes en bloemenbehang. Dit is dus een razend modern huis, en niet alleen om te zien, maar ook vanwege alle foefjes die erin verstopt zitten. Zo kun je dit huis bijvoorbeeld precies zo indelen zoals het je uitkomt. Waarom zou je bijvoorbeeld de slaapkamer niet bij de woonkamer betrekken, als je toch niet aan het slapen bent. En waarom zou je van dit gangetje niet even – let nu op – een, wat gaan we hier krijgen? Kijk, een badkamer maken – als je even een bad wilt nemen. Alles is erop gericht om van het oppervlak zo goed mogelijk gebruik te maken.

Ruimte en licht vond Rietveld belangrijk omdat hij zo weinig mogelijk scheiding wilde hebben tussen binnen en buiten. En binnen was ook alles op elkaar afgestemd; door gebruik te maken van één vorm- de rechthoek. Met rechte hoeken maakte hij van het hele huis – als het ware – een soort compositie van gekleure vlakken; het enige wat rond was, was de centrale verwarming. Niet goedkoop trouwens, want van de totale kosten van het huis ging de helft naar de cv, maar wèl handgemaakt, zonder tierelantijnen, zonder flauwekul."

"Look, and this is just very different story, a modern villa, but built in 1924 by an architect named Gerrit Rietveld, who hated useless frills; well, you can see that in this building - it is actually a stripped home, there is only that which is necessary for its residents, it's what you call functional.

It starts here, right at the front, the little door for the suppliers. "First ring, if no answer, voice." I have received no response, communication anno 1924: hello, yes, here the milkman: need anything? - it's just a pipe leading upstairs. And when the milkman has put his two liters of milk and an ounce of Leiden cheese - in one piece - flat, here in this specially designated space then the door - fully automated - modern technology - locks itself.

Look, it's like entering a modern apartment house. Bright colors, bright light, everything tight and square, and you have to remember that 1924 is in the period that everything had curls and puffs and floral wallpaper. This is a very modern house, not just to look at, but also because of all the hidden surprises in it. So, for example, you can subdivide this house exactly to your needs. Why, for instance, shouldn't you merge the bedroom and the living room, if you're not sleeping. And why wouldn't you - take this passage here - watch - what have we got here? - look - make a bathroom - if you want to take a bath. Everything is aimed at the best possible use of the given space.

Space and light were important to Rietveld because he wanted to minimize the division between the interior and the exterior. And inside everything was all attuned, by using one shape - the rectangle. With square corners he - as it were - made of the house a kind of composition with colored planes, the only thing which was round, was the central heating. Not cheap at all, because of the total costs of the house half went into the central heating system, but handmade, without frills, no baloney."

So much for the translation. Here's another good video - more serious:

More photographs of Truus Schröder-Schräder and my account of this encounter on these pages.

 
back to encounters
Queen Beatrix
Henry Moore Italy 1970
Henry Moore Italy 1971
Henry Moore Italy 3
Henry Moore England
Jorma Hautala - Kari Huhtamo - Matti Peltokangas
Christo and Jeanne Claude
Truus Schröder-Schräder
John (Jack) Wesley and Hannah Green
Donald Judd
Gerard Fieret


3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/2016 denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color